Yapılan WIPO başvurusu 5 yıl boyunca bu kaynak başvuru/tescile bağımlı olacaktır. Buna karşılık bir ülkeden gelen red kararı sadece o ülke için geçerli olup, diğer ülkeleri bağlamamaktadır. 7slots nasıl oynanır Çünkü markalar, tescil edildikleri mal ve hizmetler bakımından koruma sağlar. İşte tanınmış markanın bu 45 sınıf bakımından koruma sağladığı yanılgısı bulunuyor.

  • Tasarımların hukuken korunması konulu teziyle 2000 yılında doktora derecesi aldı.
  • Açıklanan nedenlerle somut olaya bağlı olarak patent ve telif hukukuyla korunamayan iş fikirleri, haksız rekabet hükümleriyle korunabilir.
  • Birisi tutup da Coca Cola inşaat şirketi kurmaya kalkarsa Coca Cola firması buna engel olabilir.
  • Bu markaların sahipleri, Koton ve Derimont şeklindeki üçüncü kişilerin kullanımlarını önleyemez.

Sözgelimi, bir kilidin mekanizması patent mevzuatıyla korunur. Buna karşılık finans sektöründeki pazarlama yöntemi korunmaz. Yeni bir marka oluştururken, marka seçiminde oldukça titiz davranılmalıdır. Eğer bir işaret, bir ürün ya da hizmet bakımından tamamen tanımlayıcı ise bu işaret marka olamaz.

Bu sure marka başvurusunun Türk Patent’e sunulmasından (herhangi bir itiraz, red kararı ile karşılaşılmaması halinde) tescil belgesinin temin edilmesine kadar geçen dönemi kapsar.. Diğer bir yol ise, herhangi bir ihtilaf halinde mahkemeden ilgili markanın tanınmışlığının tespiti talep edilebilir. Ancak ilgili karar, başka mahkemelerce dikkate alınmayabilir.

Av. Doç. Dr. Cahit SULUK

Başvuru işlemleri AB ülkelerinden birinde yerleşik bir marka vekili aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Maliyet ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Başvuru yapılmadan önce ilgili ülkedeki marka vekiliyle görüşülmelidir. Patentin hukuksal sürece girmesi durumunda mahkeme heyeti ve bilirkişilerin dikkate aldıkları yerler tarifname, istem ve çizimlerdir. Bu durum, hem buluşun açıklığını, hem de teknik çizimlerin detaylandırılmasını sağlar.

Fikri Mülkiyet Hakları

Yargı sürecini de ıskalayan bir marka sulanır ve artık bir süre sonra marka olmaktan çıkar. Yurt içinde yapacağınız marka, patent, faydalı model ve tasarım tescillerinde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Ancak marka ve patent vekiliyle çalışmak size para, zaman ve ilgili sınai hakkınızı kazandırır. Vekille çalışmadığınızda bunların bazılarını ve belki de hepsini kaybedersiniz.

Konu buluş ise, daha da hassas davranılarak buluşunuz hangi sektörde ise (kimya, elektrik ve makine gibi), o alandaki (kimya, elektrik ve makine kökenli) bir patent vekiliyle işlemlerini yürütmelisiniz. Faruk Suluk aynı zamanda büromuzun tescil departmanını da yönetmekte, yerli ve yabancı müvekkillerin marka, patent, tasarım portföylerinin Türkiye ve yurt dışında tescilini yürütmektedir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda (SMK) sadece marka suçları düzenlendi; patent, faydalı model ve tasarım gibi diğer sınai hak ihlalleri sadece hukuki yaptırıma tabi tutuldu. Yani bu sayılanlar bakımından bir cezai yaptırım yoktur. Öte yandan, sistem gereği WIPO nezdinde bir Uluslararası Başvuru yapılabilmesi için kaynak ülkede, sözgelimi Türkiye’de mevcut bir başvuru veya tescilinizin olması gerekmektedir.